Kala Weight System cung cấp linh-phụ kiện cũng như giải pháp và quy trình công nghệ cho 2 loại Cân băng tải sau :

Cân băng tải kiểm hàng nhập xuất (Checkweighing).

Cân băng tải dạng trục (Belt Scale).

[sv_divider color=”#CCCCCC” style=”solid” thickness=”1px” width=”100%” mar_top=”20px” mar_bot=”0px”]

Showing 1–12 of 18 results